Hem

Är du utsatt för mobbning? Kontakta oss för råd och vägledning!
Steg för steg, för en bra psykosocial miljö är en organisation som verkar för ett samhälle fritt från mobbning oavsett var någonstans den sker (i skolan, på nätet eller på arbetsplatsen). Sitt inte ensam!

Mobbad på jobbet

Följ vår blogg Stegvisa tankar

Namninsamling för att kriminalisera mobbning
Vi vill att mobbning kriminaliseras och blir det brott som det är att utsätta någon annan för systematiska kränkningar.
Skriv under vår namninsamling och hjälp oss nå en förändring