Om oss

Steg för steg, för en bra psykosocial miljö är den enda organisationen som verkar för nolltolerans mot kränkande behandling, oavsett var, eller på vilket sätt den sker – fysiskt, psykiskt eller på nätet, oberoende om det handlar om barn, ungdom eller vuxen!

Steg för steg ska via påverkan och kunskap verka opinionsbildande.

Steg för steg driver frågan om en bra psykosocial miljö genom att synliggöra problematiken genom opinion och konstnärliga uttryckssätt. Kränkande behandling är inte bara förödande för individen och samhället utan också ett gigantiskt kostsamt folkhälsoproblem.