Fackförbund

Fackförbunden spelar en stor roll för många, inte minst när det gäller mobbning på jobbet. Det ställer också krav på förbunden att vara pålästa och ha kunskaper om mobbning på jobbet och vad man kan göra åt det.

Vi erbjuder fackförbund och dess förtroendevalda en föreläsning som ökar kunskapen om kränkande särbehandling i arbetslivet samt vilka konsekvenser mobbning kan ge för den som blir utsatt.

Vi erbjuder också en dialog med representanter från fackförbund och arbetsplatsombud och vill gärna vara ett bollplank med råd och tips på vad som kan fungera när det gäller mobbning på jobbet via stödtelefonen.

Vill du komma i kontakt med oss och boka en föreläsning eller kanske få råd hur ni kan hjälpa en medlem som blir utsatt för mobbning. Kontakta oss på foretag@stegforsteg.net