Vad gör vi


Almedalen 2014
Vi fortsätter vårt påverkansarbete under Almedalsveckan, för att synliggöra och uppmärksamma det gigantiska samhälls- och folkhälsoproblemet som mobbning är. Då det dessutom är valår borde det finnas möjlighet att få en hel del bra samtal.

Panelsamtal 2014


Inför valet 2014 så ordnades en paneldiskussion om mobbning ihop med Lisbeth Pipping, där alla riksdagspartier och Enhet deltog

Skrivelse angående nätmobbning
Läs vår skrivelse till IT minister Anna-Karin Hatt angående nätmobbning och en heltäckande lag mot mobbning.

Samtal om mobbning
Under hösten 2013 deltog vi i seminariet ”Ett schystare arbetsliv” anordnat av Vision, för deras förtroendevalda/medlemmar. Det var ett uppskattat inslag och ämnet diskuterades livligt